Mirolszol.Com

Miről szól a(z)
?

eretnek kérdése

Miről szól a Deizmus?

158 0

eretnek


A deisták Istent, mint legfőbb létezőt tekintik, azt vallják, hogy Isten teremtette a világot, de ezen túlmenően nem avatkozott be a működésébe, így a világ a természet törvényei szerint működik.
Bár már Arisztotelésztől ismerjük ezt a nézetet, csak a 16. században kezdett terjedni, így ekkor a természettudományok is nagyobb teret kaptak.
Arisztotelész (időszámítás előtt 350 körül!) 'isteni elvágyódása' az önnön tökéletesítésére irányul, míg Platóné az Isten szemlélésére, a vele való egyesülésre.
A deizmus a kereszténység ellenpólusaként is felfogható, mivel tagad mindenféle isteni kinyilatkoztatást és beavtkozást, tehát a hit középpontjába Isten helyett az embert teszi. Az embernek van képessége és lehetősége arra, hogy a természeti törvények megismerésével és megértésvel, a természet és az emberiség iránti erkölcsi felelősséggel a világot egész-ségben tartsa.

0

kétoldalt

Mindenképpen figyelemreméltó, hogy mi most azt hisszük (itt Európában), hogy felvilágosultan gondolkodunk, miközben ezek a nézetek és filozófiák Istenről vagy a Természetről, és az abba való beavatkozás mocskos következményeiről már legalább két és fél ezer éve léteznek.

0

Te mit gondolsz?