Mirolszol.Com

Miről szól a(z)
?

nagyöreg kérdése

Miről szól a "Nagy feneket kerít valaminek" szólás?

303 1

nagyöreg


Jelentése: - jelentéktelen dologról sokat beszél 
            - jelentéktelen dolgot nagy horderejűnek tüntet fel

A szólás eredetére két ötlet is kínálkozik, de lehet, hogy ezek keveredéséből jött  létre.

A kádármester a hordó előre meghatározott nagyságú fenekét nagy vaskörzővel keríti az erre összeállított fenékfán és ami a körön kívül esik, azt lekanyarintja róla. A visszamaradt fa lesz a hordó feneke. Ha a fenékfa túl nagy, akkor a dongák nem illeszkednek rá jól s hordó lyukas lesz, kifolyik belőle a bor.

Régen, amikor óriási kazlakba összehordták a szénát, szalmát, miegymást, először az alapját, a kazal körvonalát körítették meg, ezzel a kazalozó meghatározta a kazal kerületét. Ha túl nagy feneket kerített a kazalnak, akkor bizony az összehordott széna nevetségesen mutatott a közepén.

0

Te mit gondolsz?