Mirolszol.Com

Miről szól a(z)
?

olvasó9 kérdése

Miről szól William Shakespeare?

182 0

olvasó9


Végtelen irodalmi művet, költeményt, emberi hibákat körüljáró komédiákat és drámákat és történelmi drámákat és tragikomédiákat tulajdonítanak neki. A Rómeó és Júlia előtt az írók nem tekintették a szerelmet érdemesnek arra, hogy színművet írjanak róla vagy tragédiaként megjelenítsék. Egész irodalmában, költőiségében, filozófiájában, rálátásában, kritikusságában és játékos eszközeiben is nagy hatással volt az utána következők útjára.
Jómódú családba született Angliában, 1564. áprilisában, feltehetően 23-án. 18 évesen nősült, a nála több mint tíz évvel idősebb és akkor már várandós Anne Hatheway-el, akitől előbb lánya, később ikrei is születtek. Hamnet fia halála után írta meg a Hamlet című színművet.
Ezután mindenféle zavaros peres ügyei adódtak őzek orvvadászatától kezdve a birtok körülkerítésig, amik miatt menekült. Londonban tanító és színész is volt. Aktív tagja lett a Királyi Társulatnak. Hitéről és nézeteiről keveset tudunk, de tartós kapcsolatot a felesége mellett egy férfival is ápolt.1616. május elején halhatott meg, halálának dátuma is ismeretlen, mert bejegyezve április 23-ára, a Szt.György ünnepre lett, hogy ezzel is tovább növeljék a mítoszát.
Shakespeare-t Stadford-upon-Avonban temették el, egy templomban, mellette mellszobra áll, akinek a kezébe minden évben új lúdtollat tesznek.

Shakespeare gyerekei nem házasodtak és nem szültek, ezzel megszakították a leszármazottak sorát, így nem maradt fenn a családi legendárium sem.
Életének idején gyakori volt a Shakespeare név, de még a William Shakespeare-ből is akadt jó néhány, életrajzíróinak számáról nem is szólva, igen kevés róla  hiteles infó. Többen vádolták már életében is szerzői eltulajdonítással. Azt tudjuk, hogy legalább 14 különböző aláírással látta el műveit, amely kézjegyek feltehetően legalább tíz különböző kéztől valók. Ez úgy fordulhatott elő, hogy a politikától terhelt és szókimondó színműveket nem merték felvállalni a kor írói, így Shakespeare nevét vették kölcsön.

0

Te mit gondolsz?