Mirolszol.Com

Miről szól a(z)
?

eretnek kérdése

Miről szól Agnosztikus gondolkodás?

165 0

eretnek


A szó alapja az agnoszticizmus görög szó, jelentése: megismerhetetlen.
Istent vagy a felsőbb hatalmakat nem tudjuk megismerni, létezésük sem bizonyítható.

Az agnosztikusok olyan emberek, akik tartózkodnak Isten létezésének kérdésében.
"nem tudhatjuk, hogy Isten létezik-e"
(híres agnosztikus volt pl. Huxley és Darwin)

0

filozsófia

Ki vagy mi akkor az Isten?
Ha valami nem megismerhető, akkor az azt jelenti, hogy nem megismerhető a műszereinkkel vagy a materialista gondolkodással. Lelki megközelítéssel minden megismerhető, hiszen érzelmi lenyomata van bennünk. Lelki megközelítéssel minden megismerhető.
(Isten tehát mindenki számára megismerhető, egyeseknek bölcs segítőt, másoknak félelmetes és kegyetlen bosszúállót jelent.)

0

móric döme

Tudok megfejtést, amiben mindenkinek igaza lesz: Isten maga a lét.

0

Te mit gondolsz?