Mirolszol.Com

Miről szól a(z)
?

eretnek kérdése

Miről szól Istenbe vetett hit?

152 0

eretnekIsten létezésére nincs tudományos igazolás.

Ha Isten létezik, akkor vagy jóságos és mindenhatóságánál fogva a világban csak jóság van, vagy megtűri a gonosz jelenlétét, tehát nem annyira jóságos.
A világban háborúskodás folyik és emberek millióit gyilkolták le Isten nevében. Isten tehát vagy nem jóságos, vagy nincs akkora hatalma, hogy ezt megakadályozza, tehát nem mindenható.

Ha Isten mindenható, akkor képes mindenkivel megszerettetni magát.
Ha Isten szeretné, hogy minden ember higgyen benne, akkor mindenki hinne benne.
Tehát Isten vagy nem mindenható vagy nem akarja, hogy higgyünk benne.


Ha Istennek van szabad akarata, akkor dönthet arról, hogy valamit megtesz-e vagy sem.Ha isten mindentudó, akkor tudja a jövőt is, tehát az akarata már meghatározott, mert a jövő ismeretében van, így az nem szabad akarat.

A nem hívők elkárhozása igazságtalan lenne, mert nem összeegyeztethető egy jóságos vagy igazságos Isten ítéletével. A legtöbb ateista azért nem hisz, mert így lett nevelve.

Sok istenhívő abban látja Isten létezésének bizonyítékát, hogy nem jöhetett volna létre az életnek ilyen sokfélesége és bonyolultan szerveződött rendszere egy magasabb intelligencia beavatkozása nélkül. Ilyen komplexitást nem hozhat létre csupán a véletlen.
Csak a véletlen nem, de a véletlen a szelekcióval már létrehozhatja. Lényegében ez az evolúció alapja..

Ne feledjük el azt, hogy ez a sok-sok logikai összecsúszás, mind egy emberarcú Istent feltételez. Ezek az állítások fel sem merülnek egy olyan hit esetén, amelyben

Isten a fény
vagy
Isten maga a lét.


Jelenleg a hit távolodik az egyháztól és a szervezett formáktól és kis mértékben terjed az ateizmus.

0

morcogó

Ha Isten mindenható és szeretné, hogy higgyek benne, akkor bizonyítaná a létezését.

0

öröklét

Ha Isten bizonyítaná a létezését, akkor többé senki sem hinne benne, mert az nem hit lenne, hanem tudás.
A tudás kizárja a hitet.
(A tudásodra a kortársaidnak van szüksége, a hitedre pedig az aktuális hatalomnak. Istennek nem kell egyik se, hidd el.)

0

zombizoli

Ha Isten mindenható, akkor haljon meg!

1

filozsófia

A mindenható szó jelentése kérdéses:
mindenre képes vagy mindenben ható.

0

Te mit gondolsz?