Irodalom Szólások Lélek Magyarság Gyerek Zene Film Érdekes Történelem Életmód Föld Hit

 

Miről szól a Turul-monda, Emese álma?

1271
1
4

Hunor

Turul = törökül sólyom

Turul- monda, Álmos legendája

A monda szerint Ügyek és Emese fia Álmos, akitől nagy királyok származnak le, de nem saját földjükön uralkodnak és sokasodnak majd.
(Egyesek úgy értelmezték vagy terjesztették elferdítve hajdan a mondát, hogy Álmos szűzen nemződött a Turultól, de valójában a magyar táltos hit olyan magas fokon állt, hogy ilyen badarság onnan nemigen származhatott. A turulmadár szerepe a táltos lelkének felsőbb világba vitele és onnan való visszahoztala, tehát egy lélekátvitel, közvetítés, üzenethozatal, nem pedig nemzés.)
Tehát az eredeti mondában a már megfogant Emesének jelent meg a Turul madár, és jósolta meg azt, hogy Álmos leszármazottai nagy dolgokra hivatottak és sokáig fennmaradnak majd.     

Sok ázsiai nemzet természetesnek veszi a közös származásunkat, testvérének tart bennünket, miképp a mitológiai átfedések is  elég nagyok.
A török mitológiában például a három legfontosabb csodálatos állat a Turul, a Csodaszarvas és az Asena anyafarkas.
Emese a Nagy bölcs, Edebali lánya, a török mitológiának is része, sőt az oszmán-ház alapítójának apja Turul-harcos volt. Biztosan tudjuk, hogy az Árpád-ház a Turul-házzal rokon.

Arab és perzsa népek éppúgy turullal (togrullal) vadásztak mint őseink, igencsak ősi szó és szokás ez: a solymászat (sólyommal történő vadászat) belső Ázsiából való. A turul rendkívül sikeres vadászmadár és nem eszi meg azonnal az áldozatát, ezért vadásztak vele.
Magyarban több szót is használtak a sólyomra: kerecsen, turul, zólyom és zongor (ebből lett a Csongor név) .
A turul totemmadár legvalószínűbben egy kerecsensólyom, de egyesek feltételeznek főnixet vagy griffet is.
A kerecsensólyom a világ leggyorsabb állata, totemállatként a táltost repítette a felsőbb égi világokba és minden ázsiai nép tisztelte a képességeiért.

Több vadászmadarunk megnevezése (ős)török : sólyom, ölyv, torontál (kis sólyom), turul, bese (más néven kánya), zongor (=vadászmadár) és a karvaly, de a kerecsen szó kezdete is lehet a törökben ma is élő 'kir' = gyors. Ezeket az elnevezéseket valamennyi sztyeppei nép is ismerte, mert nemzetségjelzések voltak. A turul a legkitüntetettebb madárnak számított, csak kevesen érdemelték ki a viselését. Az Árpád-házi címerben szerepel.
A Turul név a törököknél gyakori, de régen a magyarok is gyakrabban adták mint felemelkedést hozó fiúnevet.

MEGOSZTOM: FB Twitter

Miről szól