Mirolszol.Com

Miről szól a(z)
?

cinege kérdése

Miről szól a "Tűzbe teszi érte a kezét" kifejezés?

163 0
0

cinege

jelentése: hisz az ártatlanságában vagy a jóhiszeműségében

A kéz tűzbe tétele a középkori istenítéletre utal. A lopással vádolt szolgának tűzbe kellett tartania a kezét, és az égés mértéke döntött arról, hogy a vádlott bűnös-e. Valójában az döntött, hogy a bíró el akarta-e ítélni, hiszen addig tartották tűzbe a kezét a vádlottnak, amíg a bíró óhajtotta. Ehelyett persze azt mondták, hogy ez isteni ítélet, hiszen az Isten nem fogja engedni, hogy egy ártatlan szenvedjen. Ez a 6. századi Európában már bevett szokás volt.
Az 1200-as évekre úgy módosult a szokás, hogy a vádlottat tüzesvas-próbának tették ki: Izzó vasat kellett tartania, amíg besétált a templomba, azután bekötötték a kezét és 3 nap múlva megnézték. Ha gyógyulásnak indult a seb, akkor ártatlannak minősítették, ha elfertőződött vagy lerohadt a keze, akkor pedig bűnös volt "Isten ítélete szerint".


MEGOSZTOM:




Miről szól