Mirolszol.Com

Miről szól a(z)
?

szegény legény kérdése

Miről szól az V. László vers?

415 2
0

szegény legény

A nemzeti helytállás balladája, amiben Arany bujtatottan jelzi nemzeti elkötelezettségét és nézeteit.

Hunyadi János halála után V. László Cillei Ulrikot nevezte ki az ország kormányzójának azt remélve, hogy elteszi láb alól a trónörökös fiúkat Hunyadi Mátyást és Lászlót. A Hunyadi család hívei azonban ezt nem engedték meg és megölték Cilleit. Ezután V. László kénytelen volt kezébe venni az ügyet, tőrbe csalta a két fiút és az ifjabb Mátyást bebörtönözte, az idősebb Hunyadi Lászlót lefejeztette. László halála törvénytelen volt mert a bakó háromszori lesujtása után is lábra tudott állni, ezért 'Isten kegyelmével' el kellett volna engedni, de V. László megparancsolta a kivégzést. Ezek után az ország háborogni kezdett, ezért V. László menekülőre fogta.
A ballada ezt a menekülést és a király tudatának elborulását jeleníti meg. A király gyakorlatilag beleőrül a félelembe (és nem a bűntudatba!).
V. Lászlót Podjebrád György, cseh kormányzó mérgezte meg. A ballada az ígérettel zárul, hogy "visszajő a rab!", tehát Hunyadi János visszatér.


Miről szól