Mirolszol.Com

Miről szól a(z)
?

mikkamakka kérdése

Miről szól a Botond monda?

41 0
0

mikkamakka


Az augsburgi csata után (tehát Lehel legyőzése után) a magyarok bosszúszomjasan indultak (a vér és kínhalál) kalandozásaira, és Bolgárország után meg sem álltak Konstantinápolyig (ami akkor görög terület volt). A bizánciak látva a magyarok sikeres zsákmányszerző útját, a legnagyobb óriásukat küldték a város megvédésére. Az óriás azzal hencegett, hogy két magyarral is elbánik egyszerre, és ha mégse birkózná le őket, akkor a császár a magyarok adófizetője lesz. Erre a magyarok közül előállt a legbátrabb és így szólt hozzá:
"– Én Botond vagyok, igaz magyar, s legkisebb a magyarok közül. Végy magad mellé két görögöt, az egyik elszálló lelkedre ügyeljen, a másik holttestedet eltemesse, mert egészen bizonyos, hogy a görög császár a magyarok adófizetője lesz."
Apor kapitány ekkor megparancsolta Botondnak, hogy törje be a kaput. Botond tehát a kapuhoz lépett és bárdjával egyetlen csapással akkora lukat vágott, amin kényelmesen átsétálhatott egy gyerek. Erre mindenki összerezzent.

A város kapuja előtt ezután elkezdődött a küzdelem, ami egy órán át tartott. Végül Botond úgy földhöz csapta a görögöt, hogy az a lelkét kilehelte. A császári pár ekkor szégyenében visszavonult a palotájába, ám arra se voltak hajlandók előjönni, amikor a magyarok a jogos adót követelték rajtuk. A monda szerint ezen a magyarok úgy feldühödtek, hogy egész Görögországot elpusztították. Rengeteg aranyat, drágakövet és más kincseket zsákmányoltak és gazdagon tértek haza az övéikhez.


MEGOSZTOM:
Miről szól