IRODALOM témák:


dráma elbeszélő költemény eposz érettségi komédia Könyv kötelező legenda mitológia monda novella regény tanmese Vers

 


Irodalom Szólások Lélek Magyarság Gyerek Zene Film Érdekes Történelem Életmód Föld Hit

 

Miről szól Arany János - Fiamnak című verse?

789
0
1

Név nélkül

Arany János: Fiamnak

Hála Isten! este van megin’.
Mával is fogyott a földi kín.
Bent magános, árva gyertya ég:
Kívül leskelődik a sötét.
Ily soká, fiacskám, mért vagy ébren?
Vetve ágyad puha-melegen:
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Látod, én szegény költő vagyok:
Örökül hát nem sokat hagyok;
Legföljebb mocsoktalan nevet:
A tömegnél hitvány érdemet.
Ártatlan szived tavaszkertében
A vallást ezért öntözgetem.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Mert szegénynek drága kincs a hit.
Tűrni és remélni megtanit:
S néki, míg a sír rá nem lehell,
Mindig tűrni és remélni kell!
Oh, ha bennem is, mint egykor, épen
Élne a hit, vigaszul nekem!...
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Majd ha játszótársaid közül
Munka hí el - úgy lehet, korán -
S idegennek szolgálsz eszközül,
Ki talán szeret... de mostohán:
Balzsamúl a hit malasztja légyen
Az elrejtett néma könnyeken.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Majd, ha látod, érzed a nyomort,
Melyet a becsület válla hord;
Megtiporva az erényt, az észt,
Míg a vétek irigységre készt
S a butának sorsa földi éden:
Álljon a vallás a mérlegen.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

És, ha felnövén, tapasztalod,
Hogy apáid földje nem honod
S a bölcsőd s koporsód közti ür
Századoknak szolgált mesgyeül:
Lelj vigasztalást a szent igében:
„Bujdosunk e földi téreken.”
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Oh, remélj, remélj egy jobb hazát!
S benne az erény diadalát:
Mert különben sorsod és e föld
Isten ellen zúgolódni költ. -
Járj örömmel álmaid egében,
Útravalód e csókom legyen:
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem!

- 1850 -

Becsuk

Arany Jánosnál jobban egyetlen költőnk se ismerte a régi hitvilágot, amit csodálatosan meg is írt több népi ihletésű balladájában.
Ez a vers nem a keresztény hitre buzdít, hanem éppen azt magyarázza, hogy ebben a világban, ebben az idegen nyugati elnyomásban csak úgy lehet ép ésszel megmaradni, ha elég buta vagy, Fiam. Ne gondolkozz, csak tűrj, mint ahogyan a keresztény hitű emberek a Biblia tanítása szerint.
Tedd össze a két kezed: fond egymásba az ujjaidat, ennél szebben ki sem lehet fejezni a tehetetlenséget és tétlenséget: egyik kéz a másikat lefogja, hiszen csak semmi tenni akarás... csak tűrni kell, csak tűrni szabad.

A vers arról szól, hogy Arany kilátástalannak látja a nemzet helyzetét még a fia életében is, ezért arra biztatja, hogy maradjon tudatlan gyerek, aki nem érti, mi van körötte.
Ebben az időben Habsburg elnyomás volt Magyarországon.
A vers a nemzetről szól, a nemzet vérbe fojtott gyermeki reményeihez. A szabadságharc leverése után alig pár hónappal írta a költő. (Senki se írna ilyet a saját hat éves gyerekének, hogy:)
"Hála Isten! este van megin’.
Mával is fogyott a földi kín." - ez arra vonatkozik, hogy kínnal telik minden nap, amíg nem beszélhet szabadon magyar ember a saját hazájában!
Benn a remény gyertyája ég, de kinn a kilátástalan sötétség van.
"Miért vagy ébren?" - miért akarsz tudni a világról?
Aludj inkább, ne gondolkodjál!
Tűrjél és remélj, mint a vallásos emberek, akik a koporsóig tűrnek.
Bár vallásos lennék én is, hogy az vigaszt nyújtson a vallás.
Amikor majd Te is az idegen Habsburgokat szolgálod, és közben néma könnyekkel sírsz, segíteni fog a vakbuzgó hit:
"Balzsamúl a hit malasztja légyen
Az elrejtett néma könnyeken." - malaszt = kegyelem = isteni megbocsátás, amit ezesetben nagyon vakon kell hinni, hiszen semmilyen megbocsátás nem tapasztalható ott, ahol elnyomott rabszolgaként él minden magyar
Amikor becsületes életet választasz, mint apád, akkor a nyomorúságot is választod és nem segít más, csak az önvakítás és a vallás:
"a butának sorsa földi éden:
Álljon a vallás a mérlegen.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem."

Ha ráébredsz, hogy a hazád idegeneké, akkor megint csak a Bibliához fordulhatsz, ami megtanítja, hogy bujdosni miként lesz erénnyé.

"Oh, remélj, remélj egy jobb hazát!
S benne az erény diadalát:"
És egy olyan Istenben bízz, aki fényt és dicsőséget, hoz nem pedig rabságot és pusztulást.
"Járj örömmel álmaid egében,
Útravalód e csókom legyen"

MEGOSZTOM: FB Twitter
0
2

Hunor

Mennyire rohadt egy kín az, hogy a saját hazádban 1850-ben nem maradt semmi másod, minthogy vakon higgy.

Miről szól