Mirolszol.Com

Miről szól a(z)
?

Jób Gedeon kérdése

Miről szól a bibliai Tíz csapás?

188 0
0

Jób Gedeon

egyiptomi csapások

Amikor új fáraó került hatalomra, munkafelügyelőket rendelt Izrael népe fölé és raktárvárosokat építtetett velük. A fáraó közben egyre félt, hogy a zsidók fellázadnak ellene, ezért igyekezett megszabadulni az újszülött fiúktól. A bábákat kérte fel, hogy öljék meg a az újszülötteket, de ők nem tették meg ezt.
Amikor megszületett Mőzes, anyja a nád közé rejtette, ahol a fáraó lánya akadt rá fürdés közben. Ezek után a fáraó lánya fizetett Mózes anyjának, hogy nevelje a gyereket, azután adja neki. Így is történit. Ahogy Mózes felnőtt, egyre többet leselkedett, hogy hogyan dolgoztatják az egyiptomiak az ő népét. Egyszer látta, amint az egyik egyiptomi ütlegel egy zsidót ezért agyonütötte. Ennek híre ment és a fáraó kerestetni kezdte Mózest.
Egy fáraóval később Mózes meglátott egy égő csipkebokrot, ami nem akart elhamvadni. Közelebb ment hozzá, ekkor a csipkebokor azt mondta neki: "Én vagyok az Isten, atyáid istene". Mózes ezért nagy tiszetelettel meghallgatta. Isten elmondta neki, hogy hallotta a héberek jajkiáltását a munkák miatt, úgyhogy Mózes vezesse őket vissza a tejjel-mézzel folyó Kánaán földjére, amihez szokva vannak. Mózes kicsit hitetlenkedett, de aztán megbékélt, amikor Isten megígérte, hogy: "Megverem Egyiptomot mindenféle csodajellel, amit közöttük művelni fogok. Akkor majd elengednek."
Isten azt is mondta: "Amikor visszaérkezel Egyiptomba, legyen rá gondod, hogy minden csodajelet véghezvigyél a fáraó előtt. Én azonban megkeményítem a szívét és nem engedi el a népedet. Akkor mondd neki..... megölöm az első szülött fiaidat. Akkor elenged."

Útközben Egyiptom felé még Mózes útját állja az Isten és meg akarja ölni. Ekkor a feleség Cippóra eszébe jut, hogy a veszélyes helyzetet azzal oldja meg, hogy "egy éles követ véve lemetszé az ő fiának előbőrét és megérinté vele Mózes ágyékát, és így szólt: Valóban vérvőlegényem vagy te!" (a Károli Bibliában "vérjegyesem vagy te nékem!" szerepel) "Erre az Úr békét hagya néki."

Mózes beszél a fáraóval, hogy engedje el a zsidókat, de a fáraó nem engedi őket. A munkafelügyelők is kicsit keményebben bánnak velük ezután. Ekkor Mózes testvére, Áron bemutatott a fáraónak egy kígyós trükköt a bottal, amit Isten tanított Mózesnek, de a fáraót nem érdekli. Ezután sorra jönnek a csapások:
1. a víz vérré válik
2. békainvázió
3. szúnyoginvázió
4. böglyök
5. dögvész
6. fekély
7. jégeső
8. sáskajárás
9. sötétség
10. elsőszülöttek meggyilkolása

A csodákat előbb Áron (Mózes testvére) hajtja végre a botjával, azután Mózes a jégesőtől átveszi a feladatokat, ő a kezével varázsol. Mózes varázsolja a jégesőt, a sáskákat és a sötétséget.

Az elsőszülöttek meggyilkolása előtt "az Úr jóakaratra hangolta az egyiptomiakat a nép iránt", mármint a zsidó nép iránt, így azok örömmel adtak nekik ezüstöt meg aranyat ajándékba. (most, hogy egy hónapja nem evett és nem ivott senki, erre volt a legnagyobb szükségük)
Ezután "ezt mondja az Úr: éjfélkor végigvonulok Egyiptomon és minden elsőszülött meghal Egyiptom földjén: a fáraó elsőszülötte is, akinek a trónján kellene ülnie, és a darálóhoz állított rabszolganő elsőszülötte is; azon kívül minden állat elsőszülötte. Olyan sírás tör ki egész Egyiptomban, amilyen még nem volt és nem is lesz."
A Biblia ezután újra megerősíti: "Az Úr megkeményítette a fáraó szívét, ezért nem engedte el Izrael fiait az országából."
Tehát mindaz a büntetés, amit Egyiptom elszenved, Isten valamiféle játéka. A fáraó nem szabad akaratából tartotta fogva a zsidó népet, és alighanem már a vízelvétel után meggondolta volna magát.

a 10. csapás mint zsidó ünnep


MEGOSZTOM:
Miről szól