MAGYARSÁG éS TÖRTÉNELEM témák:


Politika

 


IRODALOM SZÓLÁS és KÖZMONDÁS PSZICHO ZENE FILM ÉLETMÓD MAGYARSÁG és TÖRTÉNELEM

 

Népszerű szerzőink:


cinegefantomHunorJób GedeonLáron Ádámmikkamakkavörös ördögnagyöregNapHoldNév nélkülpszichopatiszegény legényHoffer Botondszemfüles
MAGYARSÁG és TÖRTÉNELEM / Érdekességek   Legenda   Magyarság   Történelem

Miről szól a Vérszerződés?

Megtekintés 1691
0
6

Hunor

Ezt tartjuk a magyarság első alapszerződésének.

A hét törzs – Tarján, Jenő, Kér, Keszi, Nyék, Megyer és Kürtgyarmat vezéreként kötötte
a hét vezér - Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm,
Etelközben a vállalt kötelezettségeik megerősítéseképpen.

A szkíta vérszerződés képeit Hérodotosz írta le nekünk:
„egy nagy, földből készült tálat borral megtöltenek, majd a szerződő felek, magukon tőrrel sebet ejtve, vérüket a borba csorgatják, ezután az elegybe kardot, nyílvesszőket, csatabárdot, hajítódárdát mártanak. Mindeközben imádságokat mondanak, végül a szerződő felek az elegyből egy-egy hajtást isznak, s így tesznek mindazok is, kik a követőik között vezérnek számítanak.

Hitték, hogy ennél fogva vér szerinti testvérekké váltak, vérségi kötelék fűzi össze őket. Egy család lettek, akik számíthatnak egymásra és közös célokért dolgoznak.
Az ősgesztából tudhatjuk, hogy a fogadalom tartalma ez volt:

- „mig életök tart, mind maguknak, mind maradékaiknak vezére mindig Álmos nemzetségéből legyen” = mindig Álmos leszármazottai legyenek a vezérek
- „valami jót munkájokkal szerezhetnek, abból közülük senki se legyen kizárva” = amit szereznek, megosztják
- „azokat a fejedelmi személyeket, kik Álmost szabad akaratukból választották urukká, se maguk, se fiaikat sohase rekesszék ki a vezér tanácsából és az ország tisztjéből” = a vezérek közösen tanácskozzanak, maguk vagy fiaik ne legyenek kizárva a döntésekből
- „hogyha utódaik közül valaki hűtelen lenne a vezér személye iránt, a vétkesnek vérét ontsák, miként az ő vérük omlott abban az esküben, melyet Álmos vezérnek tettek”= ha valamelyikük árulóvá válna, öljék meg
- „hogyha valaki Álmos és a többi fejedelmi személyek utódaiból esküjök állapotát meg akarná szegni, átok alá legyen vetve mindörökké” = az esküszegőt sújtsa átok élete végéig

A vér nem válik vízzé

MEGOSZTOM: FB Twitter

Miről szól


X