Mirolszol.ComMirolszol.comMirolszol.Com

Fény ki
BelépésBelépés
MenüMenü
Miről szól a(z)
?

Miről szól Jókai Mór - Szegény gazdagok című regénye?

73
0 0

mikkamakka

A Lapussa család az öreg Demeter halálát várja hónapok óta és gondolatban már az örökséget költik. Az örökség megilleti majd a két gyermekét a kapzsi Jánost és annak húgát a már megözvegyült Lángainét valamint a már elhalt testvér gyerekeit Henriettet és Kálmánt. Szülői képviselet nélkül a 16 éves Henriette nem dönthet a sorsáról, ezért a háta mögött már szervezik is a mennyegzőjét Hátszegi Lénárd báróval, aki amúgy hatalmas birtokokkal rendelkezik Erdélyben és kellemes társaság is. Az eljegyzés előestéjén azonban Henriett váratlanul rézoldatmérgezést kap Sipos ügyvédúr segédje, Szilárd is éppen azon az éjjelen kap rézmérgezést. Henriett leveleiből végül kiderül, hogy ők titkon szerelmesek és a halálba menekültek volna inkább a sorsuk elől. Henriettet ezek után azzal zsarolja a család, hogy szerelmesét börtönbe juttatják, ha ő nem megy nőül a báróhoz, ezért beleegyezik a házasságba. (Szerelmesét Henriette feloldozza a hűségesküje alól, megüzeni neki a titkos jelszót: "Mesarthim" - ami egy fényes csillag neve)
A báró az esküvő után, azonnal a birtokaihoz utaztatja ifjú feleségét. Henriette csodálkozva tapasztalja, hogy a bárót mindenki szereti és tiszteli, még a betyárokkal is jóban van.
Volt Erdélyben egy hamispénz verő társaság, akiknek a rablóvezér, Fatia Negra volt a vezetőjük. Tőle mindenki félt, úgy tartották az ördöggel barátkozik. Nem ismeri senki az arcát, mert még a szép szeretője, Anica előtt is csak álarcban mutatkozik. Fatia Negra szemet vet a nagyerejű Juon Tare feleségére, akit megpróbál elcsábítani. A féltékeny Anica azonban szól Juon Tarénak, aki majdnem megöli Fatia Negrát, amikor puszta kézzel megküzdenek. Végül sebzetten elmenekül a rablóvezér.
A báró sokat utazott, és Henriette-nek ajándékokat hozott, ékszereket, amit Henriette eladott és a pénzt a szegényeknek adta.
Egyszer Henriette postán kapott fekete fülbevalókat, amiről azt hitte, hogy esetleg Szilárd, a régi szerelme a feladó. Henriette egy jótékonysági bálra vette fel az ékszert, de egy özvegyasszony megismerte, hogy tőle lopta el Fatia Negra. A kellemetlen helyzetből Henriettet a férje mentette meg: azt mondta, hogy az ékszert ő vette Párizsban a feleségének. Ettől kezdve Henriette megbékélt a sorsával és Hátszegi bárót is megkedvelte.
A bárót, akit odaadóan ápolgatott, amikor egy medvetámadás után csúnya sérülésekkel kerülét elő éppen azon az éjszakán, amikor Fatia Negrát megtámadta Juon Taré.
Anica nem bocsátott meg Fatia Negrának a hűtlenségért, ezért amikor nül akarta venni Anicát, Anica Juon Tré vezette fegyveres csapatot küldött rá. Fatia Negra azonban felborította a szezszes hordókat, fáklyával felgyújtotta és elmenekült.
Közben végre kimúlt Lapussa Demeter, aki minden vagyonát fiára, Jánosra hagyta. Lángainé persze pereskedni kezdett emiatt, erre János váltóhamisítással vádolta meg Kálmánt, mely váltót a látszat szerint Henriette állította ki és írta alá. Henriette-nek tehát vállalnia kellene az összeget, ami 40 forint helyett így 40 000 forint. Henriette a vállfűzőjéhez rejti a váltót és így utazik Pastre, a váltó helyét csak a férjének, Hátszegi bárónak árulja el. Természetesen az út során kirabolja Fatia Negra és tudja a váltó rejtekhelyét. Amikor a rablóvezér fenyegeti Henriettet, Henriette lekapja az álarcot és ráismer férjére. El is ájul a meglepetéstől. Ezután zárkózottá és a szobájába bezárkózottá válik. A báró pedig elhíreszteli, hogy Gerzson barátja randalírozott részegen és Henriettet is molesztálta. Gerzson erre Fatia Negra esküdt ellensége lett és hajtóvadászatort indíttatott ellene. A hajtóvadászat vezetője Vámhidy Szilárd lett, Henriette hajdani szerelme. Bejárta a környék erdeit, de nem találja a rablóvezért, csak Hátszegi báró vadászgat. Közben Juon Tare megsúgja Szilárdnak, hogy hol tudja elkapni Fatia negrázt. Szilárdnak végül egy szál karddal kell megvívnia a rablóvezérrel, mert a fegyvereiket tönkreteszik és a pandurokat is elaltatja valaki. Üldözési jelenet, aminekma végén Hátszegi az erdei laba menekül, Szilárd utánamegy és nem fogadja el a felajánlott 20 ezer forintot a szökhetésért, ezért Hátszegi felismerhetetlenül szétlövi a saját fejét.
Henriette is épp itt van és végignézi az egészet.
A dolgot úgy rendezik el, hogy a báró úr a Marosba fulladt és egy kőben szétzúzta az arcát, így meghalt.
A történet nem ér boldog véget. Szilárd nem szeretne a gazdag özvegy Henriette-től semmit, mert fiatalon elhagyta őt. Az öccs, Kálmán vándorszínészkedik és nem kér a családja pénzéből. A regény végkövetkeztetése az, hogy a pénz nem tesz boldoggá, inkább szerencsétlenséget hoz.
Miről szól


---