Mirolszol.Com

Miről szól a(z)
?

szegény legény kérdése

Miről szól Mikszáth - Galandáné asszonyom című novellája?

29 0
0

szegény legény


Ez a novella a palócok hiedelemvilágába vezet minket, nem kímélve annak horrorisztikus naturalista vonásaitól.
A történetet Mikszáth a saját gyermeki nézőpontjából írja (gyerekként élte át), és mindvégig az olvasóra bízza, hogy kihámozza belőle az értelmet és az összefüggést.
A gyerek apja, bezárja kocsisukat, Palyust a kamrába egy napra egy vétség miatt. Másnap különös hangot hallat Palyus, ezért kiengedik, érezhető, hogy történt valami. A kocsis látszólag jól van, de elmondja, hogy alkut kötött az ördöggel , még alá is írta vérével a szerződést, és egy év múlva meghal azért, hogy cserébe most szép ruhákat ad az ördög az élettársának, Galandánénak.
A gyerek (a mesélő) végig is nézi Palyus leépülését és kerek egy év múlva Palyus felköti magát. Mindössze csak élettársa, a faluban boszorkánynak csúfolt Galandáné temeti el.
Ezután közeleg a Luca-nap, a boszorkányok napja és sokan nagy izgalomban várják és félik az eseményt, különösen a gyerekek. Luca-nap éjjelén azután különös dolgok történnek. Mintha szellemek járnák a temetőt, amire a gyerek rálát az ablakból. Sikoltás és jajveszékelés, kutyacsaholás hallatszik. És látszik, hogy valami történik Palyus sírjánál. A gyerek egy fiatal nőt lát, akire kutyák támadnak, minden csupa vér.
A temetőbe másnap mernek kimenni, Palyus sírjánál a dulakodás nyomaira bukkannak:
"Olyan volt a Palyus sírja, mint egy újdonatúj hímes szűr. (Szegény Palyus egész életében egy ilyen szűrre vágyott.) Csakhogy azok a virágok vérrel voltak pingálva a fehér havon!"
Mindenütt ruhafoszlányok. Éppen olyanok, mint amilyenekért Palyus megkötötte az alkut az ördöggel.
Az Öregbíró morfondírozik rajta egy sort, hogy esetleg elajándékozzák a szellemjárta területet a szomszéd falunak, de túl nagy, úgyhogy más irányt vesznek. Elindulnak Galandánéhoz, akit mindenki boszorkánynak tart és felelősnek a falu összes bajáért. Megy az öregbíró meg a kisbíró és a többiek. "egyenesen a Galandáné szurtos viskója felé. Egész sereggé szaporodtunk, odaérve. A kerítésnél a két kisbíró, amint azt az illedelem kívánja, hatalmas ütlegekkel szétkergeté vala a csőcseléket".
A többiek bementek, elől a tisztelendő úr a füstölővel. Galandáné megmutatja a sebeit, azt mondja kutyák tépték meg. De a gyerek váltig állítja, hogy ő egy fiatal nőt látott. Erre "Csontos, bepólyázott kezét Galandáné kihúzta a dunyha alól s megfenyegetett vele:
– Ej, ej! hát azt hiszi, hogy a vén Galandáné nem tud szép lenni, ha akarja. Ej, ej, vigyázzon, hogy valahogy a vén Galandánéval ne találkozzék, mikor a legszebb női arcot látja maga előtt…"
Na erre a nagyurak elkezdték böködni egymást, hogy aki közelébb van az ajtóhoz induljon meg, mert itt már se földi hatalom, se papság nem segít.

Megoldás: A temetőben valóban Galandáné volt kint és az ördöggel (az ördög kutyáival) viaskodott. Feltehetően Palyus miatt, amiért az ördög túl korán elvette tőle. Az ördög kutyái megtépték, de nem tudták legyőzni, tehát Galandánét még az ördög sem tudja legyőzni, akkora boszorkány. Amikor igazolja a fiú szavait, hogy fiatallá tud változni, a fejesek rájönnek, hogy bármire képes a boszorkány és félelmükben inkább elsomfordálnak.


MEGOSZTOM:
Miről szól