IRODALOM témák:


dráma elbeszélő költemény eposz érettségi komédia Könyv kötelező legenda mitológia monda novella regény tanmese Vers

 


Irodalom Szólások Lélek Magyarság Gyerek Zene Film Érdekes Történelem Életmód Föld Hit

 

Miről szól Móra Ferenc - A hadak útja című monda?

64
0
0

Hunor

"Ha a fej meghal, utána vész a test is." Atilla halála után széthullott a birodalom, a fiak egymás ellen fordították a fegyvert, végül kevesen maradtak meg a hunok közül. Vezérük Atilla legkisebb fia, Csaba volt. Elindultak Szittyország felé, hogy onnan még csatlakozzanak hozzájuk hunok és együtt megerősödve visszafoglalják a Kárpát-medencei részeket a betörő idegenektől. Ám Erdély havas hegyeinél megálltak és Csaba vezér ketté osztotta a hunokat. Egyik felét vezette Szittyaországba, a másik fele pedig ott maradt és letelepült, kőházat épített. Nekik azt mondta Csaba vezér:
"Meddig a tűz hideg nem lesz,
meddig a folyó le nem foly,
meddig télre tavasz derül,
meddig égből jön az áldás,
addig, jó népem, itt székelj!"

Így lett az erdélyi hunok neve székely.
Csaba vezér mielőtt ellovagolt, meghagyta a székelyeknek, hogy azonnal a segítségükre siet, ha hívják Őt. Üzenhetnek széllel vízzel , földanyával és Ő jön. Hozta is az üzenetet a szél, azután a víz, később a villámlás és Csaba mindannyiszor visszafordult és levágta az ellenséget.
Végül azután sikerült eljutniuk Szittyaországba, ahol a magyarok csatlakoztak hozzájuk és eljöttek velük ide Pannóniába, Erdély mellé és összetalálkoztak a hun testvéreikkel. Nagy volt az öröm és meg is beszélték, hogy megerősödnek és újjáépítik Atilla birodalmát.
Csabáék őrizték a a földet és sokasodtak, "Szépen meg is öregedtek, szemüket is lehunyták örök álomra, s a magyarok eltemették őket szép zöld hantok alá, lovastul, kardostul."
Teltek az évek száz és száz, és boldogan, nyugalomban éltek a székelyek ezen a földön. hanem akkor betört az ellenség és már egy hete folyt a harc, nem bírtak velük. Fohászkodtak akkor a székelyek:
"- Ébredj, Csaba, ébredj, bajban van a székely!"
S ekkor nagy csattogás támadt: "Csaba vezér ragyogó lovasai tűntek föl az égen a csillagok között." Az ellenség nagyon megijedt, hiszen "Egek országútján robogó lelkekkel ki tudna csatázni?" .Csaba vezér és a hunok ismét győztek és Csaba vezér ellovagolt a Hadak útján.
(A Hadak útja, a égi Tejút. A székelyek ma is Hadak Útjának hívják.)

MEGOSZTOM: FB Twitter

Miről szól