IRODALOM témák:


dráma elbeszélő költemény eposz érettségi komédia Könyv kötelező legenda mitológia monda novella regény tanmese Vers

 


Irodalom Szólások Lélek Magyarság Gyerek Zene Film Érdekes Történelem Életmód Föld Hit

 

Miről szól Móricz Zsigmond - A vaskereszt című elbeszélése?

52
0
1

Hunor

A püspök már hajnali háromkor kezdte a napot és mozgósította a talpnyalóit is. Sok utazgatás várt rá, mert nagy nap a mai: királyválasztó gyűlés van Fehérváron. És az ehhez tartozó bíborosi kinevezés is elérkezhet számára, ha jól ügyeskedik.
Éppen Ferdinánd főherceg készül elfoglalni a magyar trónt. A püspöknek ezt kell szorgalmaznia, ha feljebb akar lépni a ranglétrán. Segédet is küldtek hozzá a királyi házból egy pátert, hogy ne feledje a teendőit.
(Ferdinánd V. Károly német-római császár öccse, tehát egy újabb Habsburg vérszívó-elnyomó.)
Zsíros, nagy zabálás közepette beszélget a püspök a páterrel, a püspök inkább hallgat. A páter azt mondja, hogy Szent István idején volt ilyen "ez az ország, ilyen vad puszta, barbár csordák lakták, lóevő pogányok. Európa szemetjei. Íme, a magyarság ma is oda süllyedt, saját erejéből még egy litániát sem ér. Ó, mely istentelen pogányság, ó, mely utálatos sötétség!"
(Tehát azok a senkiháziaknak az embere beszéli ezt meg az ország feje fölött, akik ilyen nyomorba taszították és saját szolgájukká tették az országot.)
A püspök hallgat, de egyre nehezebben csúsznak le a falatok.
A páter azt mondja, hogy Ferdinánd kijelentette, hogy "fölötte áll jogaiban, hogy csőcselék ordítása adja neki azt, ami a szerződés alapján megilleti. Megbántva érezné magát, ha ő királynői felsége, Mária, az utálatos tömeg kegyét kérné." Inkább szeretné fegyverrel megszerezni a trónt, mint a nép lelkesedéséből. Hazánkban 12 ember mondja ki inkább az ő törvényes uralmát, mert így érezhető, hogy ő maga a törvény. "Mily nevetséges tehát e barbár magyarok ugrálása. Mintha a vadaskert vadjai mondanák: Nekünk nem kell az új tulajdonos. Válasszuk királlyá a tulkot! De azonban jön az új tulajdonos, és a vadaskertet tulkával együtt birtokába veszi."
Erre a beszédre már a püspök végre felugrott az asztaltól és a kezébe fogott nagy vaskereszttel készült agyonütni a pátert, aki megtántorodott és hátraesett. De a püspök is a szívéhez kapott és összeesett. Amikor kinyitotta a szemét egy ágyon feküdt, körülötte papok imádkoztak, mintha haldokolna.
"- Uhh - tört ki belőle -, takarodjatok! Nem halok meg!... Meg akartok ölni?... Takarodjatok!..."
"Ego te absolvo" = felmentelek a bűneid alól - mondta a páter. Erre a püspök:
"- Ne gyóntass, kutya, ne oldozz, eb... Takarodjatok a pokolba, sátánok, úgyse halok meg... Majd adok én... nektek... vadaskertet..., a ti meretrix (=parázna) királynétoknak... és taknyos hercegúrfitoknak... Uhh... Vivát Szapolyai!... "
Azután újra megragadta a vaskeresztet, hogy agyonüsse a pátert, de a kezében a kereszttel halt meg.
A páter másnap jelentette Máriának:
"- Őeminenciája meggyónt, megáldozott, kegyelemben elbocsátott, és Felséged nevével ajkán kilehelte nemes lelkét."

MEGOSZTOM: FB Twitter

Miről szól