Mirolszol.Com

Miről szól a(z)
?

szegény legény kérdése

Miről szólnak Arany János balladái?

382 1
0

szegény legényNem illendő tőlem, egyszerű földi halandótól, hogy ne magasztaljam egekig a költőóriást, de azért lássuk be, Arany balladái a minőségükben meglehetősen nagy változatosságot mutatnak. Valószínűleg jóval több balladája látott napvilágot mint a költő szerette volna. Témái bár különbözőnek hatnak, okító jelleggel szinte mind a bűn és bűnhődés témáját dolgozzák fel, sokszor őrülettel büntetve a bűnöst.
A történelmi témájú balladák célja hogy a haza híveiben tartsa a lelket a nehéz időkben, elnyomás idjén. Ennek megfelelően túl tárgyilagosak, szárazak, persze akad pazar írású kivétel is.
A népéletből vett balladák célja is minden bizonnyal inkább a lelki folyamatok ábrázolása, hiszen Arany bármi vidéki volt is, (testvérei halála után) olyannyira körülugrált egyke volt egy rangját vesztett nemesi családban, hogy nemigen tett keresztbe két szalmaszálat se éltében. Az ablakon át kibámuló tenni-vágyódást, a polgárii életvitelt és a semmittevés keltette félelmes setét gondolatokat alighanem jól ismerte, így ez tükröződik elsősorban a verseiben.
Ne Arany balladáiból próbáljuk meg megízlelni a parasztság életét, mert az aligha lesz több, mint amit egy ilyen témájú tévéműsor ígér.


MEGOSZTOM:
0

cinege

Arany János maga sem volt elégedett a népi költészetével. Öreg koráig nem szerette, amiket írt, főleg Petőfi sarkallta írásra. De azért a népi nyelvezete és egy-két értékes történet és szokás, amit átmentett a korokon, elvitathatatlan.
Miről szól