Irodalom Szólások Lélek Magyarság Gyerek Zene Film Érdekes Történelem Életmód Föld Hit

 

Mirolszol.Com - Általános felhasználási feltételek

Kérjük, amennyiben a Mirolszol.Com oldalt nem csak olvasóként használod, hanem az írásoddal is gazdagítani szeretnéd, figyelmesen olvasd el az Általános Felhasználói Feltételeinket és kizárólag abban az esetben szólj hozzá, vagy írj cikket az oldalra, amennyiben az Általános Felhasználói Feltételek minden pontjával egyetértesz.

A Mirolszol.Com weboldal célja ismeretterjesztés, szórakoztatás és gondolatébresztés.

Továbbá a Mirolszol.Com weboldal célja, hogy lehetőséget adjon olyan írások megjelenésére, ami stílusos, egyedi, saját mondanivalót tükröz, gondolatébresztő, tömör és közérthető.

Szerzőként, cikkíróként olyan személyek írásaira számítunk, akik igényesek az írásuk tartalmának minőségére, helyesírására és mondanivalójára.

Olyan Felhasználóknak szeretnénk cikkírási és hozzászólási lehetőséget adni, akik az oldal céljaival egyetértenek és célkitűzéseit szem előtt tartva tevékenykednek.

Felhasználónak minősül a Mirolszol.Com látogatója, illetőleg mindenki, aki a Mirolszol.Com bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen feltételeket.

A Mirolszol.Com weboldal tartalma Felhasználók felhasználói tartalmából áll. A Weboldalon megjelenő anyagok a felhasználói tartalmakból állnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az Üzemeltető véleményét nem feltétlenül tükrözik.

A Mirolszol.Com alapesetben nem felel a felhasználók által elhelyezett tartalmakért.

Amennyiben jogsértő vagy hibás tartalmat észlel, kérjük jelezze a Mirolszol.Com e-mail címén. A jelzett tartalmat átvizsgáljuk, és szükség esetén intézkedünk a módosításáról vagy az eltávolításáról.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Mirolszol.Com oldal egyes részei nyilvánosak, azokat bárki olvashatja és egyúttal azt is elfogadja, hogy a Mirolszol.Com szolgáltatásait saját felelősségére veszi igénybe A Mirolszol.Com oldal a Felhasználói tartalmak archiválását nem vállalja, ezért amennyiben a Felhasználónak szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, gondoskodjon a megfelelő mentésről és tárolásról!

A Felhasználók szabadon és általuk választott fantázianeveken (felhasználóneveken) írnak, róluk kizárólag olyan személyes információ jelenik meg a Mirolszol.Com oldalon, amit saját magukról önkéntesen adtak meg. A választott felhasználónév nem lehet másokra nézve sértő, jogsértő, reklámtartalmú, reklámcélú vagy reklámjellegű, politikai- vagy vallási- nézeteket tartalmazó vagy hirdető, nem lehet trágár, sem lakcím vagy telefonszám vagy bármilyen más módon provokatív vagy másokra nézve tiszteletlen vagy felmerül az adatokkal való visszaélés gyanúja. Ezekben az esetekben vagy más provokatívnak tűnő felhasználónév esetében a fiók előzetes figyelmeztetés nélkül törlésre kerülhet. Amennyiben egy regisztrált felhasználó valós személyére vonatkozó bármilyen adatot tesz közzé, tudomásul veszi, hogy azt bárki megnézheti, tárolhatja, felhasználhatja, és az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Mirolszol.Com nem vállal felelősséget.

A Mirolszol.Com weboldalra 16. életévét be nem töltött személy nem regisztrálhat. A regisztráció során felhasználó nyilatkozik és szavatol, hogy 16. életévét betöltötte.

Az oldalt 16 év alatti személy olvasóként használhatja.

Korlátozások:

1. Trágár kifejezés, sértő szavak, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezések uszító, reklám jellegű vagy nem családbarát írás, más oldalra mutató llink vagy más oldal és ember szellemi terméke, másolt, lopott, plagizált anyaga nem jelenhet meg az oldalon!

2. Az oldalon megjelenő hozzászólás a felette lévő cikk tartalmához kell, hogy kötődjön. Célja legyen az ismeretek kiegészítése és a gondolatébresztés. A hozzászólás a cikk tartalmához szóljon, témába vágó, értelmes és közérthető legyen.

3. Az oldalon nincs helye a másikat kritizáló, véleményező vagy minősítő írásnak! Az ilyen jellegű megnyilvánulást eltávolítjuk vagy az író jó szándéka esetén a bántó vagy megkérdőjelezhető kifejezéseket az oldal céljaival megegyező minőségűre javítjuk a tartalom megtartása mellett. Szerzőink tehát fenntartják a jogot az oldalon megjelent bármely írás szerkesztésére vagy módosítására azért, hogy az oldal tartalmi megjelenése ne veszítsen a színvonalából. A moderálás és módosítás jogát a Mirolszol.Com weboldal Szerkesztői a hozzászóló vagy cikkíró előzetes értesítése nélkül is fenntartják.

A Mirolszol.Com nem vitaoldal. Célja az ismeretterjesztés.

4. Tilos olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát, jó hírnévhez való jogát, becsületét vagy méltóságát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat, Olvasókat buzdítani.

5. Tilos személyes adatokat, telefonszámot, e-mail címet, idézett telefonbeszélgetés-, privát üzenet, vagy e-mail részletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is.

6. Tilos obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni.

7. Tilos olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Mirolszol.Com weboldal jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti.

8. Tilos a Szerkesztők döntését felülbírálni és a törölt felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve a Felhasználó regisztrációjának tiltása után új regisztrációt létesíteni.

9. Tilos szándékosan hátráltatni a szolgáltatást, bármilyen módon megzavarni a Mirolszol.Com weboldal működését (pl. flood, spam, offtopic, provokáció, script hozzászólások) vagy hasonlókkal terhelni az oldalt.

10. Tilos bármely cikk alatt vagy témában a szándékos félrevezetés.

11. Tilos más Felhasználó nevében írni az oldalra és tilos más felhasználó szerepében vagy a Mirolszol.Com alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve), tilos közszereplők, jogi személyek nevének megadásával regisztrálni; tilos más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) és mindez tilos a kitiltást követően is.

12. Tilos vállalkozások termékeit/szolgáltatásait, közfeladatot ellátó személyek, közéleti szereplők jó hírnevét becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni.

13. Tilos a Mirolszol.Com weboldal szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni.

14. Tilos reklámot közzétenni, üzletszerű kereskedelmi tevékenységet folytatni, más weboldalt népszerűsíteni, linkkampányt, multi level vagy affiliate marketinget folytatni, a többi Felhasználót burkolt marketingtevékenységgel megtéveszteni.

15. És tilos mindennemű reklámtevékenység és más oldal népszerűsítése.

16. Tilos az említetteken kívül bármely más törvényt, jogszabályt, alapjogot sértő, jogsértésre felszólító, vagy arra való jelentkezést tartalmazó információt elhelyezni.

17. A fenti szabályok bármelyikének megszegése okot adhat a kérdéses tartalom eltávolítására, a szabályokat megsértő Felhasználó felfüggesztésére vagy törlésére. A Szerkesztők nem kötelesek a törlés előtt figyelmeztetést küldeni.

18. Az oldalon tartósan megjelenített tartalmak szerkesztés után maradhatnak kint, amennyiben megfelelnek az oldal céljainak és a felhasználási feltételeknek eleget tesznek.

Az oldal célja, hogy lehetőséget adjon olyan írások megjelenésére, ami stílusos, egyedi, saját mondanivalót tükröz, gondolatébresztő, tömör és közérthető.

Szerzőként, cikkíróként olyan személyek írásaira számítunk, akik igényesek az írásuk tartalmának minőségére, helyesírására és mondanivalójára.

19. A Mirolszol.Com oldal szerkesztői fenntartják a jogot arra, hogy a cikkekben és hozzászólásokban (vagy más az oldalon megjelenő írásokban) javítást, módosítást hajtsanak végre vagy nem megfelelő tartalom esetén töröljék az írást.

20. A weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A weboldal a felhasználói tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért és az abból eredő károkért, a teljes ellenőrzés lehetetlensége miatt nem felel. A Mirolszol.Com weboldalon olvasott információk felhasználása kizárólag a Felhasználó felelősségi körébe tartozik. Az egészséget, életmódot érintő írások nem helyettesítik a szakértők tanácsát vagy a velük való konzultációt.

Kérjük a Felhasználókat, hogy az oldalon a tanácsadást kerüljék el!

Nem lehet az üzemeltetőt felelőssé tenni esetleges személyi sérülésért vagy egyéb keletkezett kárért, ami az oldalon található információkra visszavezethető.

21. A Felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet a Mirolszol.Com weboldalon közzétesz. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a honlapon bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a közzétételhez szükséges felhasználási jogokkal rendelkezik. (Tehát szavatolja, hogy ő maga írta.) A szerzői művek felhasználásának jogszerűségéért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a felhasználót terheli felelősség. Abban az esetben, ha bármely harmadik személy jogsértéssel kapcsolatos igénnyel lépne fel a Mirolszol.Com oldallal szemben, a Felhasználó köteles Mirolszol.Com oldalt az ilyen igények tekintetében mentesíteni.

22. A Mirolszol.Com oldal kizárólag a honlap rendeltetésszerű használatára ad lehetőséget. A Felhasználó a hozzászólás közzétételével korlátlan, de nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít a Mirolszol.Com oldalnak, amit a Mirolszol.Com oldal jogosult harmadik személyre (például az olvasóra) átruházni. A felhasználási jog megszerzésének ellenértéke a honlap ingyenes használatának lehetősége. A Mirolszol.Com oldal minden jogot fenntart magának a szerzői jog által védett alkotásokra vonatkozóan.

23. A Mirolszol.Com oldal fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket annak tartalmát egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó köteles a módosításokat figyelemmel kísérni. Jelen Általános Felhasználói Feltételek 2022. október 25-én léptek érvénybe.

24. A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel és annak használatával elismeri, hogy megismerte, megértette az Általános Felhasználói Feltételeket, és egyetért annak tartalmával.