Irodalom Szólások Lélek Magyarság Gyerek Zene Film Érdekes Történelem Életmód Föld Hit

 

mikkamakka írásai:

Cikkei:

Miről szól A cinege beszéde című mese?
Miről szól "A rokoni kapcsolat a legmegbízhatóbb ismérve a megbízhatóságnak" idézet?
Miről szól "A vér szava" kifejezés?
Miről szól Áprily Lajos - Március című verse?
Miről szól Arany János - A fülemile című verse?
Miről szól Arany János - A hamis tanú című balladája?
Miről szól Arany János - A kép-mutogató című balladája?
Miről szól Arany János - A lepke című verse?
Miről szól Arany János - A varró leányok című balladája?
Miről szól Arany János - Az egri lány?
Miről szól Arany János - Bolond Istók című versregénye?
Miről szól Arany János - Both bajnok özvegye című ballada?
Miről szól Arany János - Juliska sírkövére című költeménye?
Miről szól Arany János - Kertben című verse?
Miről szól Arany János - Mátyás anyja vígballada?
Miről szól Arany János - Pázmán lovag című balladája?
Miről szól Arany János - Rákócziné című balladája?
Miről szól Arany János - Rege a csodaszarvasról?
Miről szól Arany János - Rozgonyiné balladája?
Miről szól Arany János - Szőke Panni című verse?
Miről szól Arany János - Tengeri-hántás balladája?
Miről szól Babits - Jónás könyve című verse?
Miről szól Babits Mihály - A gólyakalifa című regénye?
Miről szól Babits Mihály - Esti kérdés című verse?
Miről szól Babits Mihály - Fekete ország című verse?
Miről szól Babits Mihály mint forró csont a máglyán című verse?
Miről szól "Balzac - Goriot apó"?
Miről szól Benedek Elek - A csodaszarvas ?
Miről szól Benedek Elek - A jégpáncélos székely vitéz című meséje?
Miről szól Benedek Elek - A só népmese?
Miről szól Benedek Elek - Az égig érő fa?
Miről szól Benedek Elek - Bolond Istók című meséje?
Miről szól Bertolt Brecht - Kurázsi mama és gyermekei című dráma?
Miről szól Boccaccio - Dekameron?
Miről szól a Botond monda?
Miről szól Bulgakov - Mester és Margarita című regénye?
Miről szól a Csörsz árka monda?
Miről szól Daniel Defoe - Robinson Crusoe című regénye?
Miről szól Edgar Allan Poe - A fekete macska című novellája?
Miről szól Edgar Allan Poe - A holló ?
Miről szól Edgar Allan Poe - A kút és az inga című novellája?
Miről szól Edgar Allan Poe - Az áruló szív című novellája?
Miről szól Edgar Allan Poe - Az elsietett temetés című novellája?
Miről szól Edgar Allan Poe - Morgue utcai kettős gyilkosság című novellája?
Miről szól az Egri csillagok?
Miről szól Emily Bronte - Üvöltő szelek című regénye?
Miről szól "És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?"?
Miről szól Fekete István - A koppányi aga testamentuma ?
Miről szól Hogyan kerül a holló Mátyás címerébe? monda?
Miről szól Ibsen - A vadkacsa című színműve?
Miről szól Ibsen - Nóra című színműve?
Miről szól Illyés Gyula - Puszták népe című regénye?
Miről szól Jókai - A kőszívű ember fiai című regénye?
Miről szól Jókai Mór - Szegény gazdagok című regénye?
Miről szól József Attila - Gyöngy című verse?
Miről szól József Attila - Thomas Mann üdvözlése című verse?
Miről szól a "Jöjjön, aminek jönnie kell!" közmondás?
Miről szól Kaffka Margit - Hangyaboly című regénye?
Miről szól Kaffka Margit - Színek és évek című regénye?
Miről szól a "Káinbélyeg" kifejezés?
Miről szól Karinthy Ferenc - Bösendorfer prózai játéka?
Miről szól Karinthy Frigyes - Tanár úr kérem?
Miről szól Kármán József - Fanni hagyományai című regénye?
Miről szól Kastner - A két Lotti ?
Miről szól Katona József - a Bánk bán?
Miről szól a "Kőmíves Kelemen"balladája?
Miről szól a "Lakva ismerni meg egymást" közmondás?
Miről szól Lázár Ervin - Szegény Dzsoni és Árnika című meseregénye?
Miről szól a Legenda a nyúlpaprikásról című regény?
Miről szól a Lehel kürtje monda?
Miről szól Lev Tolsztoj - Ivan Ilijics halála című kisregénye?
Miről szól a Mátyás király és Kinizsi Pál monda?
Miről szól Mikszáth - Bede Anna tartozása című novella?
Miről szól Mikszáth - Beszterce ostroma?
Miről szól Mikszáth - Gavallérok című novellája?
Miről szól Mikszáth - Szent Péter esernyője?
Miről szól Mikszáth Kálmán - A két koldusdiák című regénye?
Miről szól Mikszáth Kálmán - Egy temetés című novellája?
Miről szól Mikszáth Kálmán - Hivatalos észjárás című novellája?
Miről szól Móra Ferenc - Az Isten kardja című népmonda?
Miről szól Móra Ferenc - Ének a búzamezőkről című regénye?
Miről szól Móra Ferenc - Kuckó király meséje?
Miről szól Móricz - A galamb papné című kisregénye?
Miről szól Móricz - Égi madár című elbeszélése?
Miről szól Móricz - Sustorgós, ropogós tafotában című elbeszélése?
Miről szól Móricz Zsigmond - A Hármas- Körös egyszerű tragédiája elbeszélése?
Miről szól Móricz Zsigmond - Az Isten háta mögött című kisregénye?
Miről szól Móricz Zsigmond - Csata című elbeszélése?
Miről szól Móricz Zsigmond - Csibe színházban volt című elbeszélése?
Miről szól Móricz Zsigmond - Első nap az iskolában című elbeszélése?
Miről szól Móricz Zsigmond - Február, hol a nyár? című elbeszélése?
Miről szól Móricz Zsigmond - Hét krajcár című novellája?
Miről szól Móricz Zsigmond - Kis Samu Jóska című elbeszélése?
Miről szól Móricz Zsigmond - Pillangó című regénye?
Miről szól Móricz Zsigmond - Rokonok című regénye?
Miről szól Móricz Zsigmond - Úri muri című regénye?
Miről szól Narcisszusz legendája?
Miről szól a "Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet" szállóige?
Miről szól Németh László - Iszony című regénye?
Miről szól Németh László - Iszony című regénye?
Miről szól "Ó, Romeó, miért vagy te Romeó?" idézet?
Miről szól Örkény István - Tóték című kisregénye?
Miről szól a "Párizs megér egy misét" közmondás?
Miről szól Petőfi - A bánat? Egy nagy óceán című verse?
Miről szól Petőfi - A helység kalapácsa?
Miről szól Petőfi - A puszta télen című verse?
Miről szól Petőfi - A Tisza című verse?
Miről szól Petőfi - A XIX. század költői című verse?
Miről szól Petőfi - Az ítélet című verse?
Miről szól Petőfi - Beszél a fákkal a bús őszi szél című verse?
Miről szól Petőfi - Szabadság, szerelem című epigrammája?
Miről szól Petőfi Sándor - Bolond Istók című elbeszélő költeménye?
Miről szól Petőfi Sándor - Pató Pál úr című verse?
Miről szól a "piedesztálra emel" kifejezés?
Miről szól Puskin - Anyegin című regénye?
Miről szól a "Róka fogta csuka" anekdota?
Miről szól Shakespeare - Sok hűhó semmiért című komédiája?
Miről szól a "Sorsát senki sem kerülheti el" közmondás?
Miről szól Szabó Magda - Abigél?
Miről szól Szent Anna legendája?
Miről szól Szigligeti Ede - Liliomfi című komédiája?
Miről szól a Tamás bátya kunyhója című regény?
Miről szól Tamási Áron - Ábel a rengetegben?
Miről szól Thomas Mann - Márió és a varázsló című novellája?
Miről szól a "Valami bűzlik Dániában" szállóige?
Miről szól a "Vétkesek közt cinkos, aki néma" szállóige?
Miről szól Voltaire - Candide?

Hozzászólásai:

Miről szól Az osztály című film?
Miről szól az Éjszakai ragadozók című film?
Miről szól La Fontaine - A farkas és a daru?
Miről szól La Fontaine - A farkas és a sovány kutya?
Miről szól La Fontaine - A molnár, a fia meg a szamár?
Miről szól La Fontaine - A városi és a mezei patkány?
Miről szól a Locsolkodás?
Miről szól Mikszáth - Az a pogány Filcsik című novellája?
Miről szól Mikszáth - Tímár Zsófi özvegysége című novella?
Miről szól Móricz Zsigmond - Árvácska?
Miről szól Tamási Áron - Szabadság madara című novellája?
Miről szól a Waldorf pedagógia?